Compte si publiques fotos d’un tercer sense consentiment!

Si ens dediquem al màrqueting i a la comunicació hem de tenir especial cura amb la utilització i  publicació d’imatges de tercers. Al marge de vulnerar els drets d’imatge, ens podem trobar amb sancions importants per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

En efecte, l’Agència ha sancionat amb 9.000€ al responsable d’una web per publicar material fotogràfic i altres dades personals d’un usuari, sense el seu consentiment. A més, l’usuari va reclamar i no va obtenir resposta.

Segons l’AEPD,  i “de conformitat amb les evidències de que es disposa”, es considera que els fets són constitutius de dos infraccions:

  • Una primera infracció per vulneració de l’article 6 RGPD per el tractament sense consentiment i
  • Una segona, per vulneració de l’article 13 RGPD perquè la Política de Privacitat de la pàgina web mancava dels requisits exigits pel que fa al tractament de dades de caràcter personal

Ja hem parlat en diferents ocasions de la importància d’estar legitimats per tractar dades personals. El Reglament recull diverses bases de licitud com pot ser l’execució d’un contracte, una obligació legal, per interès públic, per protegir interessos vitals de l’usuari, per interès legítim del responsable i, naturalment, per el consentiment de l’interessat (veure posts sobre el tema).

Entenc que no cal insistir en la qüestió. Si no estem legitimats, no podem tractar dades personals. I punt.

Respecte a la segona qüestió, els texts legals web, també n’hem parlat (veure posts). Com responsables, tenim obligació de informar a l’afectat del tractament de les seves dades personals, tal com disposen els articles 13 i 14 RGPD i el 12 LOPDGDD, i posar a la seva disposició els mitjans per exercir, de forma accessible, el drets que li corresponen.

En conseqüència, l’AEPD imposa, per la primera infracció, una multa de 5.000€ i de 4.000€, per la segona. A més dels danys reputacionals que es poden patir, no és plat de bon gust rebre sancions econòmiques per no haver fet les coses ben fetes.

I un altre dia parlarem dels drets d’imatge personal. Recordem que el dret a la imatge és un dret fonamental recollit a la nostra Constitució. Tret de les excepcions que marca la llei, sempre hem de tenir el consentiment de la persona per la captació, reproducció o publicació.

Com sempre, cuideu-vos!

Imatge Pixabay

Subscriu-te a la Newsletter

Si vols estar al corrent de les últimes novetats en matèria de Dret Digital, subscriu-te a la newsletter.

Compartir

Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en facebook
Compartició en email

Articles Relacionats