Actualitat

Oferim serveis complets de Protecció de Dades per a empreses i assessorem a professionals jurídics en la matèria.
Som especialistes en el RGPD, la LOPDGDD i la LSSICE.

Consultoria

Serveis de Consultoria sobre Privacitat | Data mapping & Data Flow | Anàlisis de Riscos | Avaluació de Impacte

Auditories

Auditories legals de compliment normatiu per empreses que tracten dades de categoria especial

Adequacions RGPD / LOPDGDD / LSSICE

Adequacions completes amb Plataforma de Compliment Normatiu online | Tractaments específics per laboral, màrqueting, salut, infraestructures tecnològiques, videovigilància i altres

DPD

Externalització de la figura corporativa del Delegat de Protecció de Dades per Empreses i Organismes Públics

Assistència jurídica

Assistència a inspeccions | Defensa jurídica de procediments administratius davant l’AEPD

Procediments

Disseny i implementació de procediments RGPD específics: resposta exercici drets, violacions de seguretat, protecció de dades des del disseny i per defecte, protocols de tractaments

RR. HH.

Redacció de texts legals RGPD harmonitzats: Confidencialitat, Polítiques TIC, Seguretat de la Informació i altres

WEB

Redacció de texts legals RGPD harmonitzats per la Web: Avís legal, Política de Cookies, Política de Privacitat, E-commerce i altres

Suport i Formació

Consultes | Suport | Manteniment adequacions | Formació | Materials de Formació

Serveis Consultes RGPD

Serveis especialitzats de consultes sobre RGPD / LOPD per a professionals jurídics.

Serveis orientats a implementar mesures organitzatives i tècniques en les organitzacions que permetin protegir la informació buscant mantenir la confidencialitat, la disponibilitat, la integritat de dades i la resiliència en el marc del RGPD.

Auditoria

Auditoria dels Sistemes de Informació

SGSI

Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació (SGSI): ISO 27001:2013

Procediments

Avaluació de la Seguretat dels Sistemes i Equips informàtics

Implementació

Implementació de mesures organitzatives i tècniques RGPD

Servei orientat a la prevenció i gestió de riscos associats a un eventual incompliment normatiu en matèria laboral, en el marc de les noves tecnologies.

RGPD-LOPDGDD

Protecció de dades en l’entorn laboral

Mesures organitzatives i tècniques

Implementació de mesures organitzatives i tècniques

Texts legals

Redacció i harmonització de texts legals de l’entorn tecnològic en matèria de RRHH | Polítiques TIC

Compliance

Ús RRSS | Ús equips informàtics | Ús missatgeria

Servei orientat a proporcionar a clients corporatius una defensa integral enfront dels riscos penals que afecten a l’empresa.

Riscos

Gestió de Riscos

ISO 19600

Compliment normatiu ISO 19600

Informes

Informes de Riscos Penals

CMS

Compliance Management System

Tens alguna consulta? Posa't en contacte amb nosaltres!

TecnoLawyer edita la guia "Bones Pràctiques Digitals en el Lloc de Treball"

TecnoLawyer publica la guia “Bones Pràctiques Digitals en el Lloc de Treball”.

La finalitat d’aquesta guia és la de facilitar als usuaris un recordatori de les bones pràctiques que s’han d’observar en l’entorn digital quan estem en el lloc de treball. La guia, que està adaptada al nou RGPD, ha estat desenvolupada per TecnoLawyer amb la col·laboració jurídica de Isabel Pedrola, advocada i directora de Bufete Pedrola

Podeu descarregar-la aquí.

Curso online - 95€ - 3 horas

Aproximación a los principales delitos para la protección de la Hacienda Pública y la Seguridad Social y a las principales exigencias de la UNE 19602, relativas a los Sistemas de gestión de Compliance tributario o Tax Compliance.