Les cookies, bé. I la resta?

Ja em parlat en diverses ocasions del tema de les cookies. Cal entendre que a aquestes alçades ja sabem como ha de funcionar la solució que tenim que implementar perquè l’usuari pugui fer efectiu el seu dret de conèixer i triar les cookies que vol instal·lar en el seu ordinador. Però, i la resta?

Doncs sí, la solució de cookies per la nostra web és condició necessària però no suficient. I no ho és perquè la web necessita altres texts legals per complir amb la normativa de protecció de dades i, molt important, requereix que l’empresa estigui adequada al RGPD i a la LOPDGDD.

És clar que la web és la part visible de l’empresa i que els texts legals que hi apareixen es poden veure i valorar per persones externes a l’empresa. El primer col·lectiu que ho fa és el de clients i usuaris. I no és l’únic: empleats, accionistes, proveïdors, competència, administracions públiques i tots els grups d’interès que envolten a l’empresa també ho fan. I, naturalment, les autoritats de control en protecció de dades i de l’àmbit mercantil, entre altres, també veuen i revisen les nostres pàgines legals.

Aquí també, torna a ser condició necessària però no suficient el disposar dels texts legals sense que l’empresa estigui adequada. És més, si l’empresa no està adequada, no es poden generar els texts legals perquè, simplement, estaríem cometen un frau.

I aquesta situació de frau és més freqüent del que sembla. Des de copiar i enganxar texts legals d’una altre empresa a generar texts amb aparença de legalitat, el ventall de solucions fake que es fan servir són molt variades.

El camí correcte, per tant, és adequar l’empresa a la normativa de protecció de dades (RGPD i LOPDGDD) per, a continuació, generar els texts legals, incloent aquells que depenen de la LSSICE.

I que cal fer per adequar la nostra empresa a la normativa? Sense pretendre fer una llista exhaustiva de les tasques a dur a terme, hauríem de començar per una Auditoria que valori la situació inicial (descobriment de dades, mesures de seguretat, anàlisis de riscos, …). La segona fase consistiria en definir el Registre d’Activitats (RAT), establir l’Estructura tècnica i organitzativa, implementar les Mesures de Seguretat, dissenyar els contractes amb Intervinents de tractament (empleats, tercers, …) i generar tota la Informació i Comunicació dels tractaments necessària des de Clàusules de Personal, Tractament o Internet –tests legals– entre molts altres, fins a la redacció dels Informes Reglamentaris, Protocols d’Actuació i de Tractament, sense oblidar la important gestió de l’exercici de Drets.

I les avantatges? Ser més transparent, generar confiança i, per tant, més negoci de qualitat. I, per descomptat, evitar sancions econòmiques i, sobretot, la pèrdua de reputació que, en molts casos, pot ser irreversible.

En tots els casos, l’adequació només comporta beneficis. I deixar-ho en mans de professionals ens permet poder centrar-nos en l’important: el nostre negoci. I tenir la satisfacció de fer les coses ben fetes.

Cuideu-vos!

Compartir

PROTEGIM LA TEVA REPUTACIÓ DIGITAL

Què sap Internet de tu?

Altres articles