Coses que no pots fer quan vols contractar persones

Ja hem parlat altres vegades del que es pot fer i com, i del que no es pot fer quan vols contractar a una persona per l’empresa. Hi ha unes regles del joc que, quan no es segueixen, donen pas a conseqüències no desitjades, com és el cas que avui ens ocupa.

Podem resumir l’assumpte explicant que una advocada va optar a una vacant en una empresa a través d’un portal d’ocupació. Poc després la candidata va esbrinar que l’empresa havia fet indagacions sobre ella consultant sense autorització un fitxer de morosos i va presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) que ha procedit a sancionar a l’empresa.

Segons el procediment sancionador de l’Agència, l’empresa Alquiler Seguro, SA oferia, a través de InfoJobs una plaça d’advocada. La reclamant es va inscriure en la esmentada oferta. I l’empresa, abans de trucar-la, va fer prèviament una consulta a Asnef  (Associació Nacional d’Establiments Financers de Crèdit) per conèixer la seva situació. Al no figurar en el registre, a continuació la van trucar.

Setmanes més tard, arrel d’unes gestions que l’advocada va fer amb Asnef, li van remetre un històric de consultes en la que, per sorpresa de la reclamant, apareixia la consulta de Alquier Seguro SA. Considera l’advocada que estem davant d’un accés al fitxer per una finalitat diferent de la prevista. L’empresa ho ha fet en el marc d’un procés de selecció de personal i no per valorar la seva solvència de cara a una futura relació comercial.

L’AEPD imputa a la part reclamada la comissió d’una infracció per vulneració de l’Article 6.1 del RGPD, per falta de legitimació en el tractament ja que, al seu entendre l’actuació de l’empresa no s’ajusta a cap dels supòsits que preveu la norma. L’empresa, per la seva part, va al·legar, entre altres, que aquesta situació podia haver-se donat per un error humà perquè a l’hora d’introduir el DNI de la candidata a “Asnef empresas” o va fer a “Servicio Bureau Crédito”.

Finalment, l’Agència imposa una sanció de 70.000€ que, amb el reconeixement de la responsabilitat manifestat en termini i la reducció per pagament voluntari de la sanció, queda en 42.000€. No és un import petit. Aprofitem per recordar que el reconeixement de la responsabilitat que dona peu a la reducció, fa que a efectes pràctics acabi amb la via contenciosa de reclamació.

En resum, l’empresa va fer un tractament de dades no legitimat perquè no comptava amb el consentiment (o un altre base legitimadora) per fer-ho. I això, segons la LOPDGDD, és una infracció molt greu. La contractació de persones a les empreses tenen que seguir, com amb tot, unes regles de joc. En el post citat al començament se’n recullen les principals.

Com sempre, cuideu-vos!

Compartir

PROTEGIM LA TEVA REPUTACIÓ DIGITAL

Què sap Internet de tu?

Altres articles