Candidats, currículums i empreses

Passat l’estiu comença un nou curs acadèmic, polític, judicial, esportiu i, en general, en totes aquelles àrees socials que aprofiten les vacances per descansar. I, en el món del treball, a les empreses i persones candidates se’ls gira força feina. Unes, perquè volen contractar talent i les altres perquè volen fitxar per la millor empresa possible. En qualsevol cas i per tots, és un temps de presses i de nervis, també d’il·lusió, que, tot sovint, ens fan cometre errors. A uns i altres.

I això ve a compte d’un parell de notícies que afecten a les empreses i a les persones candidates.

La primera, molt recent, fa referència a la sanció imposada per l’AEPD a una empresa per no respondre als candidats que s’inscriuen a una oferta de treball ni informar-lo del tractament que tindran les seves dades personals. En vam parlar dies enrere.

L’altre, de fa més temps, recollia el cas d’una candidata que va mentir en el seu currículum per aconseguir una feina a Austràlia. Va tenir que pagar una indemnització i, després, va anar a la presó. Un altre dia ens ocuparem d’aquest tema.

Les dos notícies juntes posen de manifest que empreses i candidats han d’observar unes regles del joc bàsiques per no infringir la normativa i entendre que no fer-ho pot tenir conseqüències, fins i tot, greus. Per això avui recollim, a tall de recordatori, algunes altres conductes a observar en el procés de selecció i contractació de persones a les empreses.

Consentiment. En la  fase de selecció no és necessari el consentiment de la persona candidata. L’empresa està legitimada perquè el tractament és necessari per l’execució d’un contracte en el que el candidat n’és part o per l’aplicació, a petició d’aquest, de mesures precontractuals (art. 6.1.b) RGPD).

Informació. L’empresa, en canvi, té el deure d’informar del tractament, el que constitueix una garantia per la persona candidata. I ho ha de fer d’una manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.

Vida laboral. L’empresa, acreditant un interès legítim, pot sol·licitar un informe de vida laboral per comprovar la veracitat i experiència del currículum.

Oferta de treball. Les ofertes de treball s’han de redactar en termes neutres (no demanar sexe, edat, raça, creences polítiques o religioses, etc.) i recordar que les funcions especificades són vinculants. I si s’inclou l’alternativa de teletreball, el candidat ho pot reclamar posteriorment sinó se li proporciona.

Entrevista de feina. En l’entrevista de feina, les respostes no equivalen a un consentiment i si fem preguntes sobre dades de categoria especial (salut, orientació sexual, opinions polítiques, afiliació sindical, dades genètiques, etc.) s’hauran de prendre mesures addicionals. Evitem anotar judicis de valor i vigilem si les dades recollides poden donar lloc a discriminacions contraries al principi constitucional d’igualtat. Suposaria una infracció administrativa greu.

Xarxes socials. Les persones candidates no estan obligats a permetre la investigació de l’ocupador en el seus perfils de les xarxes socials, tret de supòsits específics i sempre que sigui informada.

Conservació i eliminació. Acabat el procés de selecció, si la persona no és contractada es serà necessari el seu consentiment per un futur tractament, tret que l’ocupador pugui demostrar interès legítim (base de legitimació). Si no, eliminarà el currículum amb tota la documentació associada.

Mesures de seguretat. L’empresa ha de garantir la confidencialitat i el secret professional, fins i tot, quan hagi acabat la relació. Per això ha de tenir implementades les mesures de seguretat que garanteixen, a més, la disponibilitat i la integritat de les dades.

Naturalment, hem recollit aquí algunes, no totes, de les situacions més comuns que es poden donar en el tractament de dades durant el procés de selecció de candidats. Com sempre, és important un bon assessorament professional que impedeixi cometre errors que ens poden donar sorpreses desagradables.

Cuideu-vos!

Nota: el contingut del post no pot substituir en cap cas l’assessorament professional que podeu demanar aquí.

Compartir

PROTEGIM LA TEVA REPUTACIÓ DIGITAL

Què sap Internet de tu?

Altres articles