Reutilitzar paper pot resultar molt car

L’AEPD multa a una advocada per reutilitzar documents amb dades de clients en el revers. La lletrada, que afronta una sanció de 2.000 euros, va aprofitar paper usat que contenia informació personal d’altres clients.

Sempre és bo reutilitzar i reciclar qualsevol consumible i el paper és, encara, un dels més importants en aquest aspecte. Tradicionalment, a més, en els despatxos d’advocats s’ha fet servir molt paper per raons òbvies – escrits de tota mena, comunicats dels jutjats, còpies per totes les parts, etc.– Per raó de la professió l’advocat necessita molt paper i és pràctica habitual reciclar tot el paper possible.

Però les coses estan canviant. La transformació digital, que ha avançant molt durant la pandèmia, és una revolució imparable. Però fins que no estigui implantada completament hem d’anar en compte i observar curosament la legislació vigent, en aquest cas, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD).

L’AEPD considera  que l’actuació de la lletrada suposa, precisament, una vulneració de l’article 32 d’aquest Reglament. La norma en qüestió obliga als responsables de tractament de dades a “aplicar mesures tècniques i organitzatives per garantir el nivell de seguretat adequat. Per això ha fixat una sanció de 2.000 euros.

Segons recull la resolució, l’advocada va fer servir paper que contenia informació personal de clients anteriors, fins i tot un menor d’edat, per convocar una reunió de llogaters. Paper que en el revers apareixien dades de tercers referides a procediments anteriors, el que suposava fer accessible aquestes dades a tercers, sense consentiment dels titulars.

L’article 32 del RGPD, en el marc de la Seguretat de les dades personals, apunta les mesures a prendre per garantir un nivell de seguretat adequat al risc com, per exemple, la seudonimització i el xifrat, garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència dels sistemes, la capacitat de restaurar les dades i l’accés a la informació en cas d’incident i un procés de verificació i avaluació de l’eficàcia de les mesures implementades. Aplicant aquestes mesures minimitzarem els riscos i evitarem les sancions.

Perquè 2.000 euros és una sanció relativament petita. L’equivalent, aproximadament a 625 paquets de 500 fulls DIN A4. I es poden recuperar en el proper assumpte que ens encarreguin. Però el pitjor, com sempre, és la reputació. Confiaríem els nostres assumptes més importants a un professional que no té cura de les dades personals i de la privacitat dels seus clients? És més, confiaríem en un advocat que no compleix la llei en la seva activitat?

Imatge Pixabay

Compartir

PROTEGIM LA TEVA REPUTACIÓ DIGITAL

Què sap Internet de tu?

Altres articles