Pot el client tornar un contingut un cop descarregat d’una botiga online?

A propòsit d’un encàrrec fet aquesta setmana per redactar les Condicions de Contractació d’un e-commerce, sorgeix la pregunta del client: hi ha dret al desistiment per part del client o usuari quan es tracta de la descàrrega d’un contingut digital? Parlem del casos en que després del pagament corresponent, el client baixa un e-book, una plantilla, una pel·lícula o qualsevol contingut digital de descàrrega altre similar.

Val a dir que l’e-commerce del que parlem és complex per diferents raons: venda de productes, serveis, cursos on-line, esdeveniments; venda en diferents països (en diferents idiomes); diversos sistemes de pagament i enviament  i un gran volum de clients i transaccions, només per mencionar-ne algunes.

Comencem, primer, per definir el que s’entén per contingut digital en el marc de l’eventual desistiment. Per això ens remetem a la Llei per la Defensa dels Consumidors i Usuaris que, en l’article 103.m, “Excepcions al dret de desistiment”, diu “El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’ execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per la seva part de que, en conseqüència, perd el seu dret de desistiment.

Perquè aquesta excepció sigui vàlida, el contingut no s’ha de prestar en un suport material, l’execució (la descàrrega) hagi començat, el consumidor hagi donat el seu consentiment i hagi estat informat que no podrà exercir el dret de desistiment.

No s’ha de confondre, per exemple, amb contractes de prestació de serveis que es poden vehicular a través de mitjans digitals. Posem per cas, una reserva d’hotel que es fa mitjançant la compra d’un pack digital que es descarrega. Aquí el consumidor sí té dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals,  sense indicar el motiu i sens cost … (article 102 de l’esmentada Llei).

L’objectiu de l’excepció no es altre que garantir el dret del proveïdor a no acceptar la devolució d’un producte descarregable. Seria il·lògic que, un cop l’has descarregat i tenir-lo a la teva disposició, poguessis tornar-lo, ja que has tingut accés al contingut i, per tant, haver-lo gaudit o haver-lo compartir amb tercers.

Naturalment, cal garantir el dret de desistiment en el comerç electrònic dels usuaris. Però també hi ha que vetllar per els interessos i drets dels propietaris de comerços electrònics per evitar perjudicis indesitjats.

Com sempre, aneu amb compte en el món digital i, sobretot, cuideu-vos!

Subscriu-te a la Newsletter

Si vols estar al corrent de les últimes novetats en matèria de Dret Digital, subscriu-te a la newsletter.

Compartir

Altres articles