És obligatori contestar a les demandes d’ocupació?

Estem en unes circumstàncies econòmiques que fa que les demandes d’ocupació siguin força elevades. Les empreses reben un número creixent de currículums, molts d’ells no sol·licitats, que s’han de gestionar, entre altres, des del punt de vista de la Protecció de Dades. Arrel d’una resolució de l’AEPD, avui ens ocupem d’un d’ells: l’obligatorietat de l’empresa d’informar sobre què farà amb el CV.

Fins ara, no respondre als candidats que s’inscriuen a una oferta de treball ni informar-lo del tractament que tindran les seves dades personals és un pràctica habitual en les empreses per diferents raons: falta de protocols, de informació, desinterès o, simplement, saturació de feina.

Però aquesta situació pot canviar radicalment perquè l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) acaba de sancionar a una empresa amb 2.000€ de multa per no identificar de forma apropiada al responsable del tractament, ni comunicar al candidat la possibilitat d’exercir els seus drets davant el responsable del tractament  ni la destinació que s’anava a donar a les seves dades. A més, l’entitat reclamada no disposa de Delegat de Protecció de Dades (DPD).

El tràmit es va efectuar per WhatsApp, la qual cosa en posa en alerta perquè quan obrim un canal de comunicació nou, com pot ser un sistema de missatgeria front al convencional correu electrònic, hem de ser curosos e implantar un protocol a l’empresa que tingui en compte les particularitats i especificacions del canal per evitar sorpreses posteriors. En el present cas, el candidat va contactar per telèfon i va remetre el CV per WhatsApp, sense rebre justificant de recepció.

El candidat va remetre a l’AEPD les captures de pantalla amb els missatges intercanviats per WhatsApp, en les que no apareix cap informació relativa al tractament de les dades. L’empresa reclamada no va procedir a presentar al·legacions ni proves en el termini d’audiència per la qual cosa l’Agència va continuar amb el procediment.

L’AEPD considera que s’ha infringit l’article 13 del RGPD que fa referència a la informació sobre el tractament que s’ha de facilitar als interessats quan les dades personals provenen d’ell mateix, així com la resta de informació necessària per garantir un tractament de dades lleial i transparent.

 Un altre dia parlarem de la resta d’obligacions que tenim envers els candidats com la manera i el temps de conservació dels currículums i dels protocols que l’empresa ha de tenir implantats per donar resposta a les candidatures. Però el que ens ha de quedar clar és que hem d’estar ben assessorats i complir amb les nostres obligacions. D’altre manera, podem ser sancionats i, els que és pitjor, patir una pèrdua reputacional que pot costar molt de recuperar. 

Mentrestant, cuideu-vos! 

Compartir

PROTEGIM LA TEVA REPUTACIÓ DIGITAL

Què sap Internet de tu?

Altres articles