El diable sempre està en els detalls

El diable sempre està en els detalls, resa la dita popular. La frase s’utilitza en múltiples sentits però sempre amb la mateixa idea: moltes vegades el problema rau en la minuciositat dels detalls o en les accions que semblen no tenir importància abans que en les grans iniciatives o acords. Podem tenir-ho tot perfectament calculat i mesurat però, en el moment o lloc més inesperat, apareix el diable.

I això és el que li ha succeït a una empresa comercialitzadora del Grup Naturgy. L’aparició del diable li ha suposat una sanció de 100.000€.

Els fets

El motiu de la reclamació es que l’empresa va enviar el contracte de subministrament elèctric de la nova casa de la part reclamant, en la que incloïa totes les seves dades personals, incloent-hi la nova direcció, a l’adreça del seu antic domicili. Amb conseqüències inesperades.

Perquè, i aquí apareix el diable, el contracte el va rebre precisament la persona sobre la que hi havia una ordre d’allunyament.

L’empresa reclamada no va actualitzar la direcció principal associada a la reclamant, motiu per el qual  la còpia del contracte es va enviar a la prèvia direcció principal associada al NIF del client que va resultar ser l’antiga.

Tractament il·lícit

Diu l’AEPD que estem davant d’un tractament il·lícit de dades personals, incorrent en una infracció de l’art. 5.1.d) RGPD per no tenir actualitzades les dades de l’afectada. L’article diu que “Les dades de caràcter personal seran (…) d) exactes i, si fos necessari, actualitzades”. El responsable prendrà les mesures necessàries per garantir l’exactitud.

La sanció

A efectes de fixar l’import de la sanció, a més de la infracció tipificada en l’article 83.5.a) del RGPD, l’AEPD estima concurrents, en aquest cas, dos agreujants: 1)  La intencionalitat o negligència a la infracció, ja que donada l’activitat del reclamat (tractament de gran quantitat de dades) li és exigible més cura en el tractament de les dades i 2) La vinculació de l’activitat de l’infractor amb la realització de tractaments de dades ja que l’activitat empresarial de la reclamada (comercialitzadora d’energia)  suposa un continu tractament de dades de caràcter personal.

Tenim en compte aquestes consideracions, l’Agència decideix imposar a la reclamada la sanció de 100.000€. Com sigui que l’empresa reclamada ha reconegut la seva responsabilitat i aplicant la reducció de pagament voluntari, la sanció ha quedat reduïda a 60.000€.

El diable

Un petit error material ha comportat una sanció notable del que l’empresa es recuperarà sense dificultat. En aquest cas però hi ha un agreujant moral  que ha patit la víctima per les seves circumstàncies particulars, de molt més difícil recuperació.

No oblidem que darrera de cada dada personal hi ha una persona. Tractem adequadament les dades perquè estarem tractant adequadament a les persones. Al final, és el que importa. Cuideu-vos!

Suscríbete a la Newsletter

Si quieres estar al corriente de las últimas novedades en materia de Derecho Digital, suscríbete a la newsletter.

Compartir

Artículos Relacionados

 

 

 

 

Revisió Texts legals web