Quines mesures de seguretat han d’implementar les empreses en relació a la protecció de dades a Espanya?

Les empreses a Espanya han d’implementar diverses mesures de seguretat per complir amb la normativa de protecció de dades i garantir la privacitat de les dades personals.

Repassem les mesures principals:

Implementació de polítiques i normatives de seguretat informàtica: És fonamental per protegir els actius digitals i establir els procediments necessaris per prevenir i mitigar els riscos cibernètics.

Conscienciació i formació en ciberseguretat: La conscienciació i formació són aspectes cabdals per promoure una cultura de seguretat en les organitzacions.

Educació i conscienciació constant: És crucial promoure l’educació en ciberseguretat des de l’inici i fomentar la conscienciació contínua en tots els nivells, no només als directius sinó també als empleats de les organitzacions.

Col·laboració public-privada: La cooperació entre el sector públic i privat és essencial per fer front als desafiaments de seguretat digital, compartint informació, bones pràctiques i recursos per enfortir la protecció.

Adaptació a les noves amenaces: Les organitzacions han d’estar preparades per fer front a les noves i sofisticades formes de ciberatacs, actualitzant constantment els seus sistemes de seguretat i adoptant mesures preventives més sòlides.

Rol de la intel·ligència artificial i altres tecnologies emergents en la protecció de dades: La intel·ligència artificial (IA) i altres tecnologies emergents estan desenvolupant un paper cada vegada més important en la protecció de dades. Cal ser capaç d’aprofitar el seu potencial. Formar-se és una obligació.

Identificació de riscos i anàlisis de bretxes de seguretat: La identificació de riscos i l’ anàlisi de bretxes de seguretat són processos fonamentals en el marc de la normativa de Protecció de Dades, tant per garantir la ciberseguretat com per complir amb els requisits de privacitat.

Notificació de bretxes de seguretat: Recordem que s’ha de notificar qualsevol bretxa de seguretat a l’AEPD en un termini màxim de 72 hores.

Mesures tècniques i organitzatives: Implementar mesures de ciberseguretat com l’ ús de programari de protecció, el xifrat de dades o les polítiques adequades d’ autenticació resulten indispensables per al compliment de la Llei.

Polítiques de seguretat i formació en ciberseguretat: La definició de polítiques de seguretat i la formació en ciberseguretat del personal de forma proactiva són mesures organitzatives previstes per la Llei de Protecció de Dades.

Responsable de protecció de dades: Les empreses amb un gran volum de dades —més de 50.000 registres— i aquelles de qualsevol mida que manegin informació com els centres docents, els sanitaris i les empreses de màrqueting, han de comptar amb un responsable de protecció de dades.

Certificat ISO 27001: La certificació ISO 27001 és una garantia per a la seguretat de les dades personals.

Implementació de sistemes d’ auditoria i monitoratge: La implementació de sistemes d’ auditoria i monitoratge capaços de realitzar un seguiment de les activitats relacionades amb el tractament de dades és una mesura de ciberseguretat prevista per la Llei de Protecció de Dades.4

DPD (Delegat de Protecció de Dades): El DPD és un professional que s’encarrega de garantir el compliment de la normativa de protecció de dades a les empreses.

Esquema Nacional de Seguretat: L’Esquema Nacional de Seguretat és un instrument clau per reforçar les capacitats de defensa davant les ciberamenaces sobre el sector públic i les entitats col·laboradores.

Aquestes mesures de seguretat estan dissenyades per protegir les dades personals i garantir la privacitat dels ciutadans, complint amb la normativa de protecció de dades a Espanya i la normativa europea.

No abaixem la guàrdia. Les dades personals no poden estar en risc. Ens hi juguem molt com a empresa i com a persones.

I com sempre, ¡cuideu-vos!

Suscríbete a la Newsletter

Si quieres estar al corriente de las últimas novedades en materia de Derecho Digital, suscríbete a la newsletter.

Compartir

Artículos Relacionados

 

 

 

 

Revisió Texts legals web