Multes AEPD: Sanció per 8 correus sense còpia oculta

A principis de desembre, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades publicava la resolució per la que s’imposava a un despatx d’advocats una sanció de 10.000 €. El motiu? Haver enviat un correu electrònic a vuit destinataris, informant sobre el bloqueig de les seves comptes, sense utilitzar la copia oculta.

EL RGPD estableix en l’article 5 els principis que han de regir el tractament  de les dades personals i menciona entre ells el de “integritat i confidencialitat”. L’article exigeix les dades “seran tractades de tal  manera que es garanteixi una seguretat adequada”.

Alhora, l’article 32 del RGPD “Seguretat del tractament”, estableix una sèrie de mesures tècniques i organitzatives que garanteixen un nivell adequat al risc que s’ha definit. Entre elles està la capacitat de garantir la confidencialitat de les dades personals.

Entén l’Agència que, de la documentació revisada, hi havia indicis suficients de que el despatx d’advocats havia vulnerat l’article 32 RGPD perquè s’havia produït una bretxa de seguretat dels seus sistemes. Per aquesta infracció, l’AEPD considera que la sanció que correspondria seria d’advertència, instant al denunciat a que corregeixi el efectes de la infracció comesa i s’adeqüi a les exigències de l’article 32.

En canvi, per la infracció de l’article 5.1 f) del RGPD la sanció que correspon és una multa per import de 10.000 €. I el que és més important, al ser una infracció de l’article 5 RGPD, la sanció podria arribar fins als 20.000.000 € o el 4% del volum de negoci total anual global de l’exercici financer anterior, optant per la de major quantia. Una barbaritat!

En efecte, un disbarat de sanció però que posa de manifest la importància que la protecció de dades està adquirint cada dia més. Convindreu amb mi que 10.000 € de multa per 8 correus és una sanció molt important.

I no és una sanció a una gran empresa sinó a un modest despatx d’advocats. És el que es coneix com “avís a navegants”. La protecció de dades requereix que tots fem un esforç per entendre els seus objectius finals i posem les mesures necessàries per complir. Les regles del joc estan per seguir-les i això no és una excepció.

Cuideu-vos!

Suscríbete a la Newsletter

Si quieres estar al corriente de las últimas novedades en materia de Derecho Digital, suscríbete a la newsletter.

Compartir

Artículos Relacionados