Ryanair, publicitat enganyosa?

Recentment hem llegit la noticia de que l’Associació de Consumidors Facua ha presentat una denúncia per una campanya de Ryanair en la qual la companyia es publicita com “l’aerolínia més ecològica d’Europa”. El 2019 ja va tenir que retirar una campanya similar en el Regne Unit per considerar que difonien un missatge fals sobre les seves emissions de C02.

Entenem per publicitat enganyosa aquella que, de qualsevol forma, pot induir a error als seus destinataris i/o afectar el seu comportament econòmic. L’objectiu és generar confusió en el públic i alterar el seu comportament com consumidor. Es tracta de que aquest es formi una idea del be o servei que no es correspon amb la realitat.

La normativa encarregada de regular la publicitat és la Llei 34/1988, de 11 de novembre, General de Publicitat (LGP) juntament amb la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (LGDCU). L’article 3 de la LGP ​​defineix aquells supòsits en què la publicitat es considera il·lícita, entre els quals inclou en el seu apartat 1 i): “La publicitat enganyosa, la publicitat deslleial i la publicitat agressiva, que tindran el caràcter d’actes de competència deslleial en els termes previstos en la Llei de competència deslleial (LCD). ” I en aquest sentit, la LCD diu en el seu article 5 que “es considera deslleial per enganyosa qualsevol conducta que contingui informació falsa o informació que, tot i ser veraç, pel seu contingut o presentació indueixi o pugui induir a error als destinataris, sent susceptible d’alterar el seu comportament econòmic”, sempre atenen a la naturalesa i característiques del bé o servei.

Una portaveu de Ryanair defensa que “la mitjana d’emissions de l’empresa és de 66 grams per passatger i quilòmetre, el que suposa un percentatge significativament menor a el de les altres grans aerolínies europees”.

Sense altre ànim que obrir una reflexió sobre la qüestió, sembla que l’empresa ha agafat una dada (que donem per certa) sobre les seves emissions i a partir d’aquí ha creat un eslògan amb una clara intencionalitat de transmetre al consumidor la percepció de que té uns valors importants en el moment actual com són els ecològics. I potser la publicitat no es sosté si només es fonamenta en la dada de les emissions per passatger i quilòmetre perquè, com és evident, hi ha molts altres paràmetres per determinar l’ecologia d’una empresa.

Compartir

PROTEGIM LA TEVA REPUTACIÓ DIGITAL

Què sap Internet de tu?

Altres articles