Protecció de Dades

Generar valor per als nostres
clients a través del compliment legal

Plataforma de Compliment Normatiu (PCN)

A fi de garantir el correcte compliment de les diferents obligacions legals que es derivin de les actuacions de l’adequació, utilitzarem la Plataforma de Compliment Normatiu (PCN). Aquesta plataforma compta amb les degudes garanties quant a confidencialitat i seguretat als nivells més elevats, alhora que permet disposar de la documentació generada de forma ordenada, accessible 24/7 i des de qualsevol dispositiu.

La Plataforma està dissenyada per fer més efectiva la gestió de la documentació, millorar la comunicació i reduir temps i costos en la adequació. D’aquesta manera s’aconsegueix un impacte real sobre l’eficiència, els costos i els resultats de l’organització. Representa una capa addicional de seguretat i ajuda en la demostració de la responsabilitat proactiva. El client té accés a la Plataforma i el cost està inclòs en l’Adequació Contínua.

Avantatges

Tens dubtes? Fes una consulta gratuïta aquí. Et respondrem en breu.

Revisió Texts legals web