Possiblement la broma telefònica més cara del mòn

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades va publicar dimarts passat la Memòria anual de l’exercici 2020. Durant aquest exercici, es van presentar un total de 10.324 reclamacions a l’organisme.

Les reclamacions plantejades amb major freqüència el passat 2020 fan referència a:

– Serveis d’internet (16%)
– Inserció indeguda en fitxers de morositat (15%)
– Videovigilància (12%)
– Recepció de publicitat (7%)
– Reclamació de deutes (6%)

Veiem com les reclamacions relacionades amb serveis d’internet encapçalen la llista, amb un increment del 5% respecte a l’any passat.

Un exemple a destacar és el procediment instruït a Miraclia per “la utilització de les dades personals del reclamant per a fer-li una broma mitjançant una trucada telefònica al seu mòbil, servint-se per a això d’una app”. La trucada va ser gravada i difosa a tercers sense el consentiment de l’afectat. Doncs bé, la broma va costar a Miraclia dues sancions de 20.000 € cadascuna, és a dir 40.000 € en total. Afegint-li el mal reputacional a la marca, possiblement és la broma telefònica més cara del món. A més, Miraclia va haver d’adequar els seus tractaments a la normativa de protecció de dades.

Finalment, el passat 2020 l’Agència ha dictat 393 resolucions sancionadores, la qual cosa suposa un increment del 16% respecte a l’any anterior. En aquest cas, les àrees més freqüents amb expedients sancionadors són videovigilància seguida de serveis d’internet. No obstant això, els sectors que s’enduen la palma quant a import de sancions són el sector bancari i el de telecomunicacions, que només aquest 2020 entre els dos aconsegueixen els 8 milions d’euros en sancions, un increment del 27% respecte al 2019.

Veiem doncs que, malgrat la pandèmia, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades continua actuant amb fermesa, i no li tremola el pols a l’hora de sancionar. I tot apunta al fet que aquesta tendència continuï creixent.

Cuideu-vos.

Suscríbete a la Newsletter

Si quieres estar al corriente de las últimas novedades en materia de Derecho Digital, suscríbete a la newsletter.

Compartir

Artículos Relacionados

 

 

 

 

Revisió Texts legals web