Health Data Hub de França es traslladarà a la infraestructura de núvol europea per evitar transferències de dades UE-EE. UU.

La Comissió Nacional d’Informàtica i Llibertats (CNIL) ha emès algunes recomanacions per als serveis francesos que tracten dades de salut. Aquests serveis han d’evitar l’ús d’empreses d’allotjament en el núvol que estiguin ubicades als Estats Units, com Microsoft Azure, Amazon Web Services i Google Cloud.

Més informació

Curso online - 95€ - 3 horas

Aproximación a los principales delitos para la protección de la Hacienda Pública y la Seguridad Social y a las principales exigencias de la UNE 19602, relativas a los Sistemas de gestión de Compliance tributario o Tax Compliance.