Health Data Hub de Francia se trasladará a la infraestructura de nube europea para evitar transferencias de datos UE-EE. UU.

La Comissió Nacional d’Informàtica i Llibertats (CNIL) ha emès algunes recomanacions per als serveis francesos que tracten dades de salut. Aquests serveis han d’evitar l’ús d’empreses d’allotjament en el núvol que estiguin ubicades als Estats Units, com Microsoft Azure, Amazon Web Services i Google Cloud.

Més informació