El DNI “i dos ous durs”

Recordem la cèlebre frase de Groucho Marx a la pel·lícula “Una noche en la ópera”. En un camarot abarrotat, Groucho fa la comanda de menjar al cambrer i cada vegada afegeix un plat a la llista. Noi, un altre germà, diu: “I també dos ous durs“, i Harpo, el tercer germà mut, fa sonar la botzina per indicar que, en comptes de dos, posi tres ous. I així diverses vegades.

M’he recordat d’aquesta frase en relació a l’Informe 48/2023 de l’Agència de Protecció de Dades del passat setembre, en el qual posa de manifest la decisió de posar fre a la pràctica que les empreses demanin còpies del DNI per identificar els ciutadans per qualsevol qüestió. És un costum arrelat que empreses i Administració demanin tota sort de documentació al ciutadà i a més “també còpia del DNI” (si és possible per les dues cares).

Existeix una tradició heretada de la derogada Llei Orgànica de 1999, que establia com a procediment oficial per a l’exercici de drets l’obligatòria entrega d’una còpia del DNI (o NIE o document equivalent). Aquesta pràctica segueix duent-se a terme sense que ningú se la qüestioni perquè “sempre s’ha fet així” i perquè sembla que ofereixi més seguretat al tràfic jurídic.

En el seu Informe, l’ AEPD considera que l’ ús de DNI pot resultar excessiu o directament innecessari per complir amb la finalitat d’ identificació.

Quins problemes planteja?

El número del DNI no és una dada de categoria especial però sí que és una dada sensible, ja que el seu mal ús o abús pot generar efectes desfavorables per al seu titular.

La suplantació d’identitat és un perjudici molt habitual ja que poden realitzar-se moltes gestions com donar d’alta contractes o comptes corrents, registrar-se en llocs web de pornografia o joc online, fins i tot, demanar un duplicat de la targeta SIM.

I també suposa un repte de seguretat de la informació per a les empreses que realitzen els tractaments perquè han d’emmagatzemar els DNIs, en format analògic o digital, i assegurar la seva transmissió a tercers. Per a companyies que manegen cents de milers de documents, fins i tot de milions, a l’any, no és un problema menor. Una bretxa de seguretat en aquests casos pot ser devastadora per a la seva reputació, sancions al marge.

Què és el principi de minimització?

Està consagrat a l’article 5.1.c) “Les dades personals seran adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades («minimització de dades»). És a dir, només podem tractar com a responsable únicament aquelles dades que són estrictament necessàries per a la finalitat perseguida.

Què diu l’Agència?

L’ Agència parteix de recordar el principi de responsabilitat proactiva, que recull el RGPD, de manera que cada responsable haurà de valorar els casos d’ ús concrets que se li presentin, i fer judicis de ponderació si fos necessari, i veure si és procedent o no demanar el DNI o tractar el número o guardar una còpia per als seus registres. I, si cal demanar-ho, quines mesures de protecció especial s’han d’aplicar.

I en l’Informe, l’Agència exposa uns criteris generals com que la sol·licitud del número o còpia del DNI no es pot instaurar per defecte i que cal analitzar cada supòsit concret.

I tampoc es pot demanar una còpia del DNI per a l’ exercici de drets per part de l’ interessat.

Com en tot, hi ha excepcions. Per exemple, es pot demanar el DNI per complir amb la normativa en les activitats de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme perquè la llei l’empara.

Sancions

Les sancions són cada vegada més freqüents i d’ import més elevat. Missatgeria (per fotografiar el DNI), hotels i plataformes com AirBnb (per demanar còpia per fer la reserva), entitats bancàries per demanar el DNI per fer un tràmit i, fins i tot, una sanció de 300.000 € a una empresa de selecció de personal per vulnerar l’article 5.1.c) del RGPD (minimització de dades) i una infracció de l’article 12 RGPD en l’àmbit de l’exercici dels drets de l’interessat.

Solucions

No hi ha una solució única. Cada responsable haurà de revisar els seus casos d’ús i veure quines dades necessita i recollir només aquestes. O, si necessita la còpia del DNI, justificar-ho.

I veure si hi ha alternatives menys costoses per a l’usuari.

Hi ha al mercat solucions tècniques que permeten, per exemple, escanejar un document apantallant (ofuscant, excloent, pixelant la imatge, etc.) determinats camps el que permet guardar només aquells estrictament necessaris.

O enviar codis alfanumèrics al telèfon mòbil que permetrà la identificació de l’usuari.

Conclusions

La pràctica de demanar el DNI per a tot ha de decaure. I s’ha de fer un esforç per part de tothom perquè s’escometi la reforma dels sistemes de les empreses al més aviat possible. I prendre mesures també encausat, dels quals parlarem un altre dia. Com sempre, cuideu-vos!

Suscríbete a la Newsletter

Si quieres estar al corriente de las últimas novedades en materia de Derecho Digital, suscríbete a la newsletter.

Compartir

Artículos Relacionados

 

 

 

 

Revisió Texts legals web