Comunicat de l’AEPD sobre apps i webs d’autoavaluació del Coronavirus

Davant l’emergència sanitària, l’Agència, col·laborant amb les autoritats competents, facilita criteris que permetin compatibilitzar l’ús lícit de les dades personals amb les mesures necessàries per garantir el bé comú. Llegir el  Comunicat.

Revisió Texts legals web