AEPD: Sanció rècord i rècord de sancions

Encara que sembli que fa molt temps, va ser poc abans de Festes quan l’AEPD va imposar la sanció més alta de la seva història: 5 milions d’euros de multa al BBVA per vulnerar 3 articles del RGPD. I a això s’ha d’afegir que Espanya és líder de la Unió Europea en sancions a PIMES per incompliments del RGPD.

En realitat han estat dos infraccions. La primera, qualificada de molt greu, de 3 milions d’euros  per vulnerar l’article 6 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), quant a la fórmula per obtenir el consentiment dels clients. La segona, de caràcter lleu, per les dades obtingudes de l’interessat que suposen una vulneració dels articles 13 i 14 de l’esmentat Reglament.

Al mateix temps, la resolució imposa una sèrie de mesures que obliga al BBVA a canviar, en un termini màxim de sis mesos, el seu sistema de gestió de protecció de dades en relació al deure de informació i l’obtenció del consentiment.

Sense voler entrar en més detall de la resolució (podeu llegir-la íntegre aquí), si vull aprofitar per fer diverses consideracions.

Per començar, el fet més cridaner que suposa l’elevat import de les sancions. Sembla que l’AEPD, en línia amb altres autoritats de control europees ha decidit imposar sancions molt elevades. Algú pot dir que per una entitat com el BBVA es tracta d’una quantitat irrisòria. Però no hem d’oblidar que les sancions podem arribar fins a 20.000.000 d’euros o el 4% de la facturació anual consolidada del grup. I sembla que s’ha engegat un camí més estricte.

D’altre banda, el dany reputacional per l’entitat pot ser molt elevat. El ressò mediàtic que ha tingut la noticia no ha passat, estic segur, desapercebut per la societat, en general, i per els grups d’interès del banc (clients, accionistes, etc.), en particular.

I tot va començar amb un SMS publicitari enviat a un client que estava donat d’alta en Llista Robinson des de feia temps. Fixa’t tu qui ho havia de dir.

I per completar el panorama sancionador, avançar-vos que Espanya lidera la UE en sancions a PIMES. El número encara és modest però l’increment de multes del 2019 al 2020 ha estat del 252%. Però d’això en parlarem en un proper post en el que aportarem dades d’un estudi propi.

Convé, en qualsevol cas, que les empreses extremin les seves precaucions.

Cuideu-vos!

Subscriu-te a la Newsletter

Si vols estar al corrent de les últimes novetats en matèria de Dret Digital, subscriu-te a la newsletter.

Compartir

Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on email

Articles Relacionats

Curso online - 95€ - 3 horas

Aproximación a los principales delitos para la protección de la Hacienda Pública y la Seguridad Social y a las principales exigencias de la UNE 19602, relativas a los Sistemas de gestión de Compliance tributario o Tax Compliance.