CONSULTORIA EN DRET DIGITAL

Ajudem a l'empresa a entendre la normativa i fer-la extensiva a tota l'organització per un millor compliment

“Bones Pràctiques Digitals en el Lloc de Treball”