“Segueixes navegant” amb les cookies?

El passat 31/10/2020 es va acabar el termini que la Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) havia donat per adaptar-se a les noves Directrius del Comitè Europeu de Protecció de Dades que afectaven a la regulació que, fins el moment, existia sobre les cookies.

Concretament, les directrius giren en torn a dos qüestions principals:

  • La validesa de l’opció “Seguir navegant” com forma de prestar el consentiment per part dels usuaris.
  • Sobre la possibilitat de limitar l’accés a determinats serveis o continguts només als usuaris que acceptin l’ús de cookies. El que es coneix a la indústria com “mur de cookies”.

D’aquesta qüestió ja ens hem ocupat anteriorment (Cookies again … i Cookies s’ha acabat el temps). L’AEPD va publicar el juliol la “Guia sobre l’ús de les cookies” que ofereix orientacions més que obligacions. Les obligacions, que sí imposa la normativa, són el principi de transparència en la informació i la lliure prestació del consentiment amb una clara afirmació positiva. Per tant, l’opció de “seguir navegant” i els “murs de cookies” ja no són vàlides des del passat dia 31.

De totes formes, la qüestió no és pacífica. El passat 1 d’octubre, l’autoritat francesa de protecció de dades (CNIL) va publicar unes directrius que possibilita instal·lar cookies sense demanar el consentiment sempre que es compleixin determinats requisits.

D’altre banda, l’interès legítim que s’està fent servir a Espanya per molts avisos de cookies és una pràctica que, ja el passat setembre, el Comitè Europeu de Protecció de Dades va dir que no podia fer-se servir com fonament jurídic apropiat per a la instal·lació de cookies.

Mentrestant, la nostra recomanació és la d’adaptar-se per complir amb les obligacions certes que tenim en aquest moment: seguir navegant i els murs de cookies no són una opció. I hem d’actuar sota el principi de transparència de la informació (explicar a l’usuari quines cookies volem instal·lar i perquè les volem fer servir)  i el de lliure prestació del consentiment (fer servir únicament cookies tècniques i permetre a l’usuari fer una clara afirmació positiva respecte a la resta).

Així, a més de complir, transmetrem confiança als nostres usuaris. El que, al final, és, junt a evitar sancions, el que més ens interessa.

Nota: Tot això que hem dit és vàlid també per a les apps que es fan servir en tablets i mòbils.

Imatge Pixabay

Suscríbete a la Newsletter

Si quieres estar al corriente de las últimas novedades en materia de Derecho Digital, suscríbete a la newsletter.

Compartir

Artículos Relacionados

 

 

 

 

Revisió Texts legals web