La nova Carta de Drets Digitals

El Govern espanyol ha presentat la nova Carta de Drets Digitals, un document que busca adaptar els drets bàsics consagrats a la Constitució als entorns digitals per “no deixar a ningú enrere”. El document, que no té caràcter normatiu, reconeix els nous reptes que planteja  el nou entorn digital i pretén suggerir i inspirar principis i polítiques referides a aquest.

En paraules del President del Govern, la Carta vol “reforçar” i “ampliar” els drets de la ciutadania, generar certesa en la societat davant la nova realitat digital i augmentar la confiança de les persones front la disrupció que representa la tecnologia.

La Carta recull sis categories principals de drets:

Drets de llibertat: en l’entorn digital, identitat digital, protecció de dades, Ciberseguretat, …

Drets d’igualtat: igualtat i no discriminació, accés a Internet, menors, accessibilitat universal, herència digital, …

Drets de participació i de conformació de l’espai públic: neutralitat de Internet, llibertat d’expressió i informació, informació veraç, educació digital, relació amb les Administracions, …

Drets de l’entorn laboral i empresarial: en l’àmbit laboral, l’empresa en l’entorn digital.

Drets digitals en entorns específics: accés a dades amb finalitats d’arxiu en interès públic, investigació científica o històrica, entre altres, desenvolupament tecnològic, protecció de la salut, drets davant la intel·ligència artificial, utilització de les neurotecnologies, …

Garanties i eficàcia: drets en els entorns digitals, Eficàcia.

La Carta que, com dèiem al començament, no és normativa, s’entén sense perjudici de l‘ordenament jurídic vigent, en particular en matèria de drets, les disposicions del qual seran d’aplicació: LOPDGDD, la recent Llei de Treball a Distància, la LSSICE, la Llei de Telecomunicacions, la de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, etc.

Com era d’esperar, s’han produït diferències de relleu entre els components del grup de treball en diversos dels aspectes tractats. Però al menys s’ha consensuat un text que, sens dubte, és un pas més en la bona direcció.

Aprofitem per recordar aquí, per últim, que el març passat es van complir dos anys de la presentació de la pionera “Carta de Barcelona per els Drets de la Ciutadania en la era digital”, projecte impulsat per el Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, liderat per la actual degana Mª Eugènia Gay i el diputat de la Junta de Govern i responsable de la Comissió de Transformació Digital, Rodolfo Tesone.

La “Carta” va néixer amb l’objectiu d’establir les bases per a un acord global que permeti garantir que els avenços tecnològics -que ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones- es duguin a terme respectant els drets humans essencials i els principis democràtics de les societats.

És indubtable que ens enfrontem a reptes inèdits i el món jurídic ha de ser valent i proactiu (i ràpid) per donar-li a la societat les solucions que necessita. D’altre manera, els nostres conciutadans en ho demandaran.

Com sempre, cuideu-vos!

Subscriu-te a la Newsletter

Si vols estar al corrent de les últimes novetats en matèria de Dret Digital, subscriu-te a la newsletter.

Compartir

Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on email

Articles Relacionats